TRỤ SỞ UBND QUẬN 2 DỰ KIẾN THÀNH TRỤ SỞ THÀNH ỦY TP.THỦ ĐỨC – Căn hộ La Astoria

TRỤ SỞ UBND QUẬN 2 DỰ KIẾN THÀNH TRỤ SỞ THÀNH ỦY TP.THỦ ĐỨC

Trụ sở UBND ba quận gồm 2, 9 và Thủ Đức hiện tại sẽ đều được trưng dụng làm nơi đặt trụ sở Thành ủy, UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của thành phố Thủ Đức sau khi thành lập.

Sở Nội vụ TP.HCM vừa có tờ trình về lộ trình, phương án sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khi thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên địa bàn TP.HCM trong giai đoạn 2019 – 2021. Ngoài ra tờ trình này cũng nêu phương án bố trí trụ sở làm việc.
Về phương án bố trí trụ sở làm việc, Sở Nội vụ đề xuất chọn trụ sở UBND quận 2 (số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2) là nơi đặt trụ sở Thành ủy thành phố Thủ Đức.

Trụ sở UBND quận 2 tại số 168 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 – Ảnh: Website quận 2

Trụ sở UBND quận 9 (số 2/304 Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9) sẽ là trụ sở cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố Thủ Đức.

Trụ sở UBND quận Thủ Đức (số 43 Nguyễn Văn Bá, quận Thủ Đức) sẽ là trụ sở HĐND và UBND thành phố Thủ Đức.

Sở Nội vụ TP đề xuất phương án nêu trên trên cơ sở sử dụng hợp lý, hiệu quả và tiết kiệm các công trình trụ sở hiện hữu.

Một góc thành phố Thủ Đức trong tương lai – Ảnh: Quang Định

Cũng theo tờ trình trên, dự kiến công chức, viên chức dôi dư sau khi lập thành phố Thủ Đức gần 400 người. Số cán bộ dôi dư sau khi sáp nhập 19 phường trên địa bàn TP.HCM là 235 người.

Về lộ trình phương án sắp xếp:

* Đối với cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách tại 19 phường: trong năm 2021, căn cứ vào lộ trình sắp xếp sẽ rà soát tiêu chuẩn của cán bộ, công chức và người động không chuyên trách tại 19 phường, lập danh sách cụ thể số lượng, danh sách những người tiếp tục tham gia công tác tại đơn vị hành chính mới và số lượng, danh sách những người dôi dư trong giai đoạn 2021 – 2025.

  • Trường hợp 1: Nếu không đủ điều kiện hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hết tuổi lao động thì giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.
  • Trường hợp 2: Trường hợp đủ điều kiện để tiếp tục bố trí công tác tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quận thì điều động sang đơn vị mới hoặc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên.
  • Trường hợp 3: Trường hợp đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác tại chỗ thì Sở Nội vụ TP tổng hợp danh sách, đồng thời rà soát nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức khác. Từ đó hướng dẫn thủ tục điều động công chức hoặc xét chuyển công chức, bố trí vào vị trí công tác mới hoặc đăng ký thi tuyển công chức theo quy định. Từ năm 2022 trở đi thực hiện tương tự như năm 2021 cho đến khi đảm bảo số lượng theo quy định.

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức tại thành phố Thủ Đức: trong năm 2021, căn cứ vào lộ trình sắp xếp sẽ rà soát lập danh sách những người sẽ tiếp tục công tác tại thành phố Thủ Đức trong tương lai cũng như số lượng người dôi dư trong giai đoạn 2021 – 2025.

  • Trường hợp 1: Nếu không đủ điều kiện hoặc đến tuổi nghỉ hưu, hết tuổi lao động hoặc không đủ điều kiện tái cử thì thực hiện việc giải quyết chế độ, chính sách theo quy định.
  • Trường hợp 2: Trường hợp đủ điều kiện nhưng không thể bố trí công tác thì lập danh sách và số lượng cụ thể. Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ TP tổng hợp số lượng, danh sách những trường hợp cần giải quyết dôi dư của ba quận 2, 9 và Thủ Đức, đồng thời rà soát nhu cầu tuyển dụng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để tham mưu thực hiện thủ tục điều động cán bộ, công chức, viên chức hoặc xét chuyển viên chức thành công chức và bố trí vị trí công tác.

Từ năm 2022 trở đi, sẽ thực hiện tương tự như năm 2021 cho đến khi đảm bảo số lượng theo quy định.

Nguồn: https://tuoitre.vn/tru-so-ubnd-quan-2-du-kien-se-thanh-tru-so-thanh-uy-thanh-pho-thu-duc-20200929190324468.htm