Hình ảnh tiến độ căn hộ La Astoria – Giai đoạn 2 & 3

Hình ảnh mới nhất tại Công trường Căn hộ La Astoria – Giai đoạn 2 & 3
cập nhật ngày 7/12/2017.
Hiện tại La 2 đã thi công đến sàn 12 và La 3 đã đến sàn 8.
Để biết thêm thông tin về Dự án, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Hotline PKD: 0919 11 58 58. Trân trọng cám ơn